تبلیغات
. - اس ام اس های جدید
♀ ωε ℓσvε εå¢h♀

اس ام اس های جدید

شنبه 25 شهریور 1391 10:30 ب.ظ

نویسنده : دُخــے بـآحـآل

سَلـآمــ دوستانــ

هَمَتونــ خوشومَدید  

l11

سَریعـ قَوانینُـ میگَمُـ میرَمـ.

خودِتونـ می دونینـ کِهـ اینجآ یِهـ وِبلاگِـ دُختَرونهـ اَستـ.

پَســــ....

اَگِهـ پِسَرآ هَمـ خوآستَنـ می تونَنـ بیآنـ اَمّا مُطمَینَمـ خُوشِشونـ نِمیاد

اینجا کُپیـ کَردَنـ 100 دَرصَد مَمنُوعهـ

اُمیدوارَمـ اَز مَطآلِبِـ مآ خوشِتونـ بیاد

اینجا اَز هَر چیـ دوستـ دارید مآ آپـ میکُنیمـ فَقَط کافیهـ بهـ مآ بِگینـ

کَسیــ اینجآ عُضو نِمیشِهــ

با تَبآدُلِـ لینکـ وَ بَنِر هَمـ مُوافِقَمـ

 هَر سُوآلیـ هَمـ کِهـ داشتینـ بِپُرسید وَ اَصلَا رو دَر وآیستی نَدآشتِهـ بآشید

وَ اینکِهـ هَر چَند تآ نَظَر بِدید جُبرانـ می کُنَمـ

l11

اینَمــ بَنِرَمِهــ
l11

www.loogix.com. Animated gif

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 شهریور 1392 08:18 ب.ظ